Nad stavom našich miest mnohí len mávnu rukou, veď aj tak sa nič nezmení. Nie je to celkom pravda, pretože mestskí úradníci nemusia a vlastne ani nemôžu vždy vedieť o každom ukradnutom koši či zničenej lavičke. Preto je aktívna komunikácia medzi občanom a samosprávou nevyhnutným predpokladom reálneho fungovania vecí v tom-ktorom prostredí. Na druhej strane je však pravda, že nie každému sa chce ísť osobne rozkrútiť byrokratickú špirálu. Práve zjednodušenie nahlásenia nejakého problému môže významne pomôcť pri jeho odstraňovaní.

Stačí pár klikov

Slovenská spoločnosť Lomtec.com v rámci elektronických služieb miest a obcí (ESMAO) dala do prevádzky aplikáciu Mesto vo vrecku. Je určená pre všetkých, ktorým záleží na ich okolí. Apka slúži na jednoduché nahlasovanie napríklad nefungujúceho osvetlenia, rozbitej cesty, čiernych skládok, túlavých zvierat a pod.

Podľa polohy nahlasovateľa nahlásený problém automaticky doručí a priradí na riešenie príslušnej samospráve. To všetko je možné bez nutnosti registrácie s možnosťou vyplnenia kontaktných údajov, ale tiež s možnosťou zaslať podnet anonymne. Naozaj stačí len niekoľko klikov a hlásenie od občana bude okamžite doručené predstaviteľom mesta či mestskej časti. Ďalšie je už na úradníkoch. Aplikácia je určená pre kohokoľvek, to znamená, že podnety od občanov môžu prijímať nielen tí klienti, ktorí už využívajú služby ESMAO, čo je v súčasnosti asi 150 miest a obcí.

Prirodzene, klienti ESMAO majú výhodu v tom, že podnet od občana sa priamo zaznamenáva a spracúva v informačnom systéme ESMAO, ktorý už aktívne používajú na elektronickú komunikáciu s občanmi, hovorí Tomáš Koval’ zo spoločnosti Lomtec.com. Ostatné samosprávy, ktoré tento systém zatiaľ nevyužívajú, dostanú podnety z mobilnej aplikácie Mesto vo vrecku formou e-mailu.