Vedci z výskumného centra Ames v Moffett Field patriaceho do NASA po prvý raz vytvorili v laboratórnych kozmických podmienkach ožiarením ľadu 2-deoxyribózu, cukor, ktorý sa podieľa na stavbe DNA. Astrofyzik Michel Nuevo so svojimi kolegami schladili vnútri vákuovei komory vodu a metanol na asi -260 °C a potom ožiarili ľad ultrafialovým svetlom, čím napodobnili podmienky nachádzajúce sa v medzihviezdnych mrakoch.

Ohrievanie ožiareného ľadu simulovalo podmienky v čase zrodu novej hviezdy. Po analyzovaní obsahu ľadu tím identifikoval 2-deoxyribózu, ako aj niekoľko iných druhov cukrov vytvorených v podobných testoch v minulosti. Hovorí nám to, že tento proces nenastane kdekoľvek, minimálne však v novej Galaxii, tvrdí astrofyzik Michel Nuevo. Experimenty, pri ktorých vznikla ribóza, naznačujú, že cukry by mohli byť vytvorené pri reakciách zahŕňajúcich jednoduchú molekulu formaldehydu, ktorý objavili v kométach. Tieto reakcie však vždy viedli k cukrom s viacerými molekulami kyslíka, než má deoxyribóza.

Skutočnosť, že sme vytvorili cleoxyribózu, poukazuje na ďalší druh mechanizmu, hovorí M. Nuevo. Vedci našli vo vzorkách meteoritu aj jednoduché deoxycukry, no nie deoxynbózu. To by mohlo naznačovať, že aj keď sa deoxyribáza dokáže vytvoriť v ľadoch starších než hviezdy, cukor nie je stabilný v horninách, ktoré tvoria planéty.