Výskumníci z novozélandskej univerzity v Otagu zistili nové informácie o géne, ktorý vydeľuje primáty — veľké opice a človeka — spomedzi ostatných cicavcov. Prišiel na to štúdiom zriedkavej vývojovej poruchy mozgu Dr. Adam O’Neill, ktorý v rámci svoiej doktorandskej práce zistil, že gén PLEKHG6 má vlastnosti, ktoré u primátov riadia aspekty vývoja mozgu inak ako pri iných druhoch.

Tento gén možno považovať za jeden z genetických faktorov, ktoré z nás robia ľudí v neurologickom zmysle, povedal A. O’Neill. Pri výskume vychádzal z myšlienky, že ľudia by mali mať gény, ktoré spôsobili, že naše mozgy sú väčšie a lepšie fungujúce ako zvieracie. So svojím tímom študoval deti s určitou deformáciou, vrodenou vývojovou odchýlkou tvaru, a našiel poškodený genomový prvok PLEKHG6. Pri danej malformácii sa skupina neurónov vo vyvíjajúcom sa mozgu nedostane do správnej pozície, čo vedie k rôznym symptómom vrátane epilepsie a oneskoreného duševného vývoja.

Podľa A. O’Neilla PLEKHG6 riadi aspekty vývoia mozgu, ktoré sú jedinečné pre primáty. Vedec zistil, že konkrétna zložka PLEKHG6 je regulátorom toho, že ľudia získali počas nedávneho vývoja výnimočný mozog. Dr. O’Neill tvrdí, že existuje veľmi málo genetických prvkov, ktoré sú v genóme primátov špecifické, takže tento objav sa pridáva do kratučkého zoznamu genetických faktorov, ktoré aspoň v istom zmysle robia človeka človekom.