Myslím si, že každý jeden z vás už počul o tom, ako je znečistenie planéty každým rokom vyššie a ozónová vrstva každým rokom tenšia. Niektorým je táto skutočnosť ľahostajná, no iný sa vzdali skoro všetkého, čo prispieva k znečisťovaniu planéty.

Dnes sa pozrieme na autá a na to, ako zamedziť alebo lepšie povedané odstrániť karcinogéne látky a veľmi jemné prachové častice z výfukových plynov áut. Reč je o filtri pevných častíc, ktorý môžete objaviť aj pod skratkou DPF alebo aj FAP.

Pre ktoré dopravné prostriedky je možné využiť ekologické čistenie DPF?

  1. Osobné automobily
  2. Nákladné automobily
  3. Autobusy
  4. Poľnohospodárske stroje
  5. Stavebné stroje

Poďme sa pozrieť na to, čo to ten FAP filter vlastne je. Bezkonkurenčný FAP filter alebo aj filter pevných častíc je zariadenie, ktoré filtruje pevné častice výfukových plynov vznetových, respektíve dieselových motorov. Filter zachytí pevné častice z výfukových plynov a na koniec ich spáli.

Ako na čistenie filtra?

Dnes vám predstavíme dva spôsoby ako možno toto čistenie uskutočniť:

  1. Vstrekovanie paliva do filtra pevných častíc

Pri tomto kroku je veľmi dôležité, aby ste palivo vstrekovali počas  prevádzky motora. Odporúča sa držať motor vo vysokých otáčkach alebo ho iným spôsobom dostatočne zaťažiť. Narážame konkrétne na rýchlu jazdu.

  1. Demontáž

Tento spôsob sa vám môže javiť o niečo zložitejší ako ten prvý. V tomto prípade budete najskôr musieť daný filter demontovať a následne ho prepláchnuť horúcou vapkou, chemikáliami, ktoré rozpustia zachytené pevné častice.

Nezabúdajte na to, že nie každý druh čistenia sa hodí na každý filter pevných častíc. Preto prispôsobte jeho čistenie konkrétnemu typu filtra, ktorý máte.

Životné prostredie je naozaj veľmi dôležité pre fungovanie ľudstva, preto spravte aspoň minimum pre to, aby ste našej planéte pomáhali dýchať.