Určite ste zaznamenali, že globálne otepľovanie a mnohé iné prírodné katastrofy sú naozaj reálnym a závažným problémom. Buďme však trocha sebakritickí a priznajme si, že za to môžeme aj my. Svojím každodenným neuváženým konaním sme aj my, ako jednotlivci, prispeli k tejto kríze.

Sme súčasťou problému/ krízy, pri ktorom si mnohí z nás povedia: „ Nemám s tým, čo urobiť.“ No práve naopak! Zmena sa začína malými každodennými rozhodnutiami. Vedeli ste o tom, že sa chystá niečo ako „čierna skrinka“ v prípade, že environmentálna kríza sa stane pre nás nenávratnou? Táto skrinka je veľmi podobná tým, ktoré sú umiestnené v lietadlách pre prípad núdze. V tejto, environmentálnej skrinke, sa bude nachádzať súhrn udalostí, ktoré mali najväčší vplyv na environmentálny kolaps a mnoho ďalších informácií.

Riešime problém

Existuje však nespočetné množstvo organizácií, ktoré sa snažia zachrániť našu  planétu. Vymenili sme igelitové tašky a vrecúška za látkové. Začali sme recyklovať plastové fľaše. Autá so spaľovacími motormi sú postupne nahradzované ekologickejšími alternatívami. Schéma EMAS je jedným zo spôsobov ako sa vláda alebo svetové organizácie snažia prispieť k vyriešeniu environmentálnej krízy.

Majte prehľad

Viete o tom, že ak splníte požiadavky, tak môžete získať certifikát systému manažérstva kvality? Reč je o certifikáte ISO, ktorý reprezentuje len akési „pozlátko“, ktoré predstavuje úspešné zavŕšenie implementácie požiadaviek normy do konkrétnej spoločnosti. Certifikát ISO 9001 cenovo vychádza výhodne, a preto vám jeho získanie vrelo odporúčame.

Myslite na to, že certifikát kvality je atraktívny nie len pre veľké firmy, ale rovnako aj pre malé alebo stredné podniky. Tento certifikát sa sústreďuje najmä na základné prvky manažmentu kvality a zjednodušené princípy udeľovania certifikátov. Tak neváhajte a zainvestujte do jeho získania!