Je ťažké odhadnúť priemernú mieru úspešnosti/neúspešnosti na vodičských skúškach, pretože každé mesto a každá krajina je na tom v rôznych časoch inak. Nie je však žiadnym tajomstvom, že málokto urobí vodičák na prvý pokus.

Prečo je to tak? Skúšajúci policajti hovoria, že najčastejšie dôvody, prečo študenti na prvýkrát neuspejú, sú:

Stres

V živote je len málo testov, ktoré vyvolávajú väčšiu úzkosť, ako skúška za volantom. V takej chvíli sa nám hádam všetkým trasie noha aj na kvalitnej spojke, ktorá „rozhodne o našom osude“.

Všetci sa obávame otázok o vychýrených brzdových platničkách a motore. Aj cez to sa však pokúste nájsť svoj vlastný spôsob ako sa uvoľniť, byť sebavedomí a nechajte vyniknúť všetky zručnosti a techniky, ktoré ste sa naučili. Stres a úzkosť totiž môžu spôsobiť mentálny blok, kvôli ktorému môžete zbytočne zlyhať aj na banálnych veciach, ktoré v skutočnosti ovládame.

Tak či onak, je to bežná záležitosť a môže sa to stať každému. Pamätajte teda, že ak vám to na prvý pokus nevyjde, nie je to koniec sveta. Môžete skúsiť znova, a ešte raz.

Odbočenie na viacprúdovej ceste

Pri odbočovaní doprava na 2-prúdovej ceste by ste mali samozrejme skončiť v pravom jazdnom pruhu, nie v ľavom. To isté platí pre odbočky doľava. Študenti tu často robia chyby a potom sa pokúšajú opraviť sa tým, že sa zaradia do správneho jazdného pruhu, no bez signalizácie, alebo pozerania cez rameno, za čo ich samozrejme zo skúšky vyhodia.

Nerešpektovanie dopravnej značky/semafóru

Veľa ľudí neuspeje pri vodičskom teste, pretože nerešpektovali dopravnú značku, či semafór, zvyčajne preto, že konajú dopredu, alebo sa podvedome ponáhľajú a už to chcú mať za sebou.

Prekračovanie rýchlosti, alebo príliš pomalá jazda

Ďalším dôvodom na vyhodenie zo skúšky je príliš pomalá/ rýchla jazda. Pokúste sa udržať rýchlosť v rozmedzí 5 km/h od zverejneného rýchlostného limitu.

Zásah inštruktora znamená koniec skúšky

Inštruktor to urobí iba vtedy, ak má pocit, že hrozí nehoda. Napríklad keď nesprávne odbočíte na jednosmernej ulici. Aj keď skúšajúci nezasiahne, každý nebezpečný manéver bude mať za následok ukončenie testu.