Supravodivosť je zvláštny fenomén nulového elektrického odporu, ku, ktorému dochádza, keď sa niektoré materiály ochladia pod kritickú teplotu Najlepšie supravodiče musia byľ ochladené kvapalným héliom alebo dusíkom často až na -250 °C.

Vedci hl’adajú materiál, ktorý by dosiahol supravodivosť pri teplotách blízkych izbovej teplote. Výskum Russella Hemleyho z Univerzity Georgea Washingtona vo Washingtone a jeho tímu naznačuje, že čoskoro by sa mohla prelomiť hranica 0 °C (273 K) v supravodivosti Už z predošlých pokusov bolo známe, že suprahydrid lantánu by mal byt” supravodivý pri vyšších teplotách, ako sú pri supravodivosti bežné. Teraz vedci zistili, že pri stlačení vodíka s lantánom pri tlaku 200 gigapascalov vznikne superhydrid lantánu, ktorý je podľa prvých pokusov supravodivý už v blízkosti bodu mrazu.

Výskumníci zbadali náhly pokles elektrického odporu v tomto materiáli, ktorý syntetizovali za extrémnych podmienok, už pri teplote 7 °C. Vedci sú presvedčení, že pozorovali fázový prechod k supravodivosti. Výpočtové modely naznačujú, že superhydridy ytria by mohli byť supravodivé pri teplotách vyšších ako 300 K, teda pri skutočnei izbovej teplote, no len pri pôsobení tlakov, ktoré sa bežne nachádzajú v strede Zeme. Supravodivost” pri izbovej teplote teda nemusí byť ďaleko.